phe phái

Bìa sách "Nothing Is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam" của cựu Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và ảnh tác giả.

Phe phái húc nhau cựu Đại Sứ Ted Osius lãnh đạn

Khi biết sự kiện giới thiệu sách “Nothing Is Impossible” của mình bị hủy bỏ, trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông cựu Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bày tỏ thất vọng về sự việc này, và nói: “Có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách.” Ai đó là ai? Rõ ràng nhân vật đó phải là người có uy thế lớn nhất nhì trong nước nên mới có thể ảnh hưởng đến một sự kiện có tính cách chính trị văn hóa của một cựu đại sứ Hoa Kỳ.

Chính trị vùng miền Việt Nam không phải bây giờ mới có. Ảnh: AFP/Công an Nhân dân. Đồ họa: Luật Khoa

Chính trị vùng miền Việt Nam: Lời nguyền địa chính trị

Nên nhớ, đến cuối cùng, gần như toàn bộ bộ máy quản lý ở trung ương đều do các “sĩ phu Bắc Hà” nắm cả, dù cho đến nay không có một nghiên cứu chính thức nào dám đào sâu vào nghiên cứu tính đại diện vùng miền trong nhân lực quản lý cấp cao của nhà nước Việt Nam.