quốc hội bù nhìn

Phản biện ý kiến của ông Đỗ Ngà

Vừa rồi ông Đỗ Ngà công bố bài báo “Nên dẹp bỏ Quốc hội.” Đó là một ý kiến khá hay, thể hiện một cái nhìn và đánh giá đúng về Quốc Hội, đưa ra một đề xuất dũng cảm.

Đảng ngồi xổm trên đầu quốc hội

Mặc dù chỉ là một cơ quan đảng và giành hết mọi quyền ra quyết sách ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người dân, nhưng Bộ chính trị lại chưa bao giờ chịu trách nhiệm về bất cứ chính sách thất bại nào từ trước đến giờ. Sự vô trách nhiệm ấy đã đưa đất nước ngày càng lụn bại, rách nát!

Lại “định hướng thông tin”

Sự phẫn nộ của người dân qua các cuộc biểu tình vừa qua đã vượt lên mọi dự tính của chế độ và bộ máy an ninh, đặc biệt là bộ 4T của Trương Minh Tuấn hoàn toàn vỡ trận.

Luật An ninh mạng hay Luật bịt miệng

Luật an ninh mạng không chỉ khai tử quyền “tự do ngôn luận” đã được CSVN viết trong hiến pháp 2013, mà kể từ đầu năm 2019, mọi sự phản đối của người dân trên mạng xã hội đều bị ghép tội phản động.

Người dân Sài Gòn biểu tình phản đối Dự luật đặc khu hôm 10-6-2018. Địa điểm: Vòng xoay Lăng Cha Cả, Công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Facebook

Thấy gì từ những cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6

Ngày 10-6-2018 – Hàng triệu đồng bào cũng chung một ước nguyện, chung một ý chí và hành động, thời khắc mà tình yêu nước, tinh thần dân tộc đủ lớn để cho những người dân nhỏ bé vượt qua nỗi sợ hãi trước dùi cui và tù đày, đồng loạt xuống đường biểu tình trên nhiều tỉnh thành toàn quốc.

Chị Ngân Lẻo Mép

Phát biểu của bà Ngân: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”, cho thấy thực chất của một quốc hội là công cụ tùy tiện của một thiểu số nắm quyền lực.