ra mắt sách

Bìa sách "Nothing Is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam" của cựu Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và ảnh tác giả.

Phe phái húc nhau cựu Đại Sứ Ted Osius lãnh đạn

Khi biết sự kiện giới thiệu sách “Nothing Is Impossible” của mình bị hủy bỏ, trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông cựu Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bày tỏ thất vọng về sự việc này, và nói: “Có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách.” Ai đó là ai? Rõ ràng nhân vật đó phải là người có uy thế lớn nhất nhì trong nước nên mới có thể ảnh hưởng đến một sự kiện có tính cách chính trị văn hóa của một cựu đại sứ Hoa Kỳ.