Trần Lưu Quang

Hai tân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (trái) và Trần Hồng Hà thay thế Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

Kịch cũ, kép mới

Liệu hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang có phải là giải pháp thay thế tốt hơn cho Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam? Hay cũng giống như việc “ông chủ lò” Nguyễn Phú Trọng thay thế Bộ trưởng Kim Tiến bằng Nguyễn Thanh Long, thay Nguyễn Đức Chung bằng Chu Ngọc Anh và giờ là Trần Sỹ Thanh? Lại là chiêu bài “chém cây sống, trồng cây chết,” “giết dê tế thần” để che dấu tội ác của đám “chóp bu”?