Trần Trung Đạo – FB Chính Luận Trần Trung Đạo

Một trong những cuộc biểu tình rầm rộ trên nhiều tỉnh thành chống Trung Cộng, bảo vệ biển đảo. Ảnh: FB Chính Luận Trần Trung Đạo

Tiền đề để giành lại Hoàng Sa

Không bao giờ CSVN có thể buộc Trung Cộng bước vào bàn hội nghị song phương hay đa phương bằng thái độ tương kính và bình đẳng.

Chỉ có một Việt Nam văn minh, dân chủ, đoàn kết với một nền kinh tế cường thịnh, một quân đội trang bị bằng kỹ thuật chiến tranh tiên tiến là những phương tiện hữu hiệu trong đàm phán để giành lại Hoàng Sa, Trường Sa từ tay Trung Cộng.