từ bỏ đảng Cộng Sản

Được và mất

Có một số người tưởng rằng sau khi từ bỏ đảng Cộng Sản tôi bị mất nhiều thứ, nhưng ngược lại tôi rất sung sướng nhận thấy rằng được nhiều hơn mất.