tự do ngôn luận

Luật An ninh mạng hay Luật bịt miệng

Luật an ninh mạng không chỉ khai tử quyền “tự do ngôn luận” đã được CSVN viết trong hiến pháp 2013, mà kể từ đầu năm 2019, mọi sự phản đối của người dân trên mạng xã hội đều bị ghép tội phản động.

Global Voices Summit: Tự Do Thông Tin – Tự Do Ngôn Luận

Hội nghị được tổ chức mỗi hai năm một lần để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những kỹ thuật liên quan đến truyền thông nhằm mục đích cổ võ và hỗ trợ các hoạt động tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do biểu đạt ý kiến…