tự do

Tuổi trẻ Hong Kong xuống đường tại khu phố du lịch Vượng Giác (Mongkok) phản đối dự luật dẫn độ, ngày 7 tháng Bảy, 2019. Ảnh: Reuters/Tyrone Siu

Bao giờ đất nước đứng lên?

Cũng hôm 21 tháng Chín, 2019, đi qua vùng cửa sông Bạch Đằng, nhìn dòng sông mênh mông mải miết chảy ra biển Đông, cúi đầu nghe tiếng sóng tưởng nghe ngàn vạn tiếng quân reo từ quá khứ hào hùng của cha ông mà thấy lòng uất nghẹn. Cả một dải non sông gấm vóc, “bản dư đồ ông cha nhọc khó” mấy ngàn năm đang bị dẫm đạp, bị ô nhục vì những kẻ cầm quyền đang tâm mãi quốc cầu vinh. Cả một dân tộc trong cơn mê sảng, lặn ngụp trong vũng lầy không lối thoát. Ngước mắt nhìn lên thấy một vầng thái dương đỏ như cục máu bầm mà tự hỏi “Bao giờ đất nước đứng lên?”

Tự do không miễn phí bao giờ

Vì 2 chữ tự do, vì không muốn sống trong xiềng xích của Trung Quốc, người dân Hong Kong sẵn sàng đánh đổi bằng xương máu và cả tính mạng. Tự do không miễn phí bao giờ. Đó là một trong những thông điệp mà người Hong Kong đang gửi cho cả thế giới.