ứng dụng kỹ thuật bảo mật

Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông. Ảnh: AFP - Getty Images

Sử dụng ứng dụng kỹ thuật bảo mật để huy động lực lượng biểu tình

Không thể so sánh thực tế Hong Kong với Việt Nam; tuy vậy những nhân tố tích cực muốn thay đổi xã hội ở trong nước đã có. Những nhân tố này hướng đến những công cụ bảo mật để tránh sự theo dõi của chính phủ. Trong khi đó cơ quan chức năng Nhà Nước cũng bỏ kinh phí để giúp lực lượng của họ ngăn chặn mọi thành phần tiến bộ lan tỏa ảnh hưởng cũng như thông tin liên lạc.