vụ án PVN

Anh Ba bị nguy rồi?

Phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng sự thương hại, giả nhân giả nghĩa đối với họ Đinh để bắt đầu cho vây đánh anh Ba trong thời gian tới?

Bất chấp công lý và liêm sỉ!

La Thăng xin được tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành bản án, còn Xuân Thanh thì xin xử nhẹ để sớm sang… Đức chăm sóc vợ dại và con thơ!…