Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tại sao “Quan giàu, nước yếu”?

Trích: Tại sao “Quan giàu, nước yếu”? của Mạc Văn Trang.

Chúng ta thường nghe các lãnh đạo CSVN rêu rao câu “Dân giàu nước mạnh”, nhưng với thực trạng Việt Nam ngày nay, thì phải nói là “Quan giàu, dân mạt, nước yếu”.

Đúng vậy, tại Việt Nam ngày nay, khoảng cách giàu nghèo đã đạt mức “một trời một vực” và đang ngày càng to rộng ra hơn. Quan chức nhà nước nhiều nhung nhúc, với tiền lương thấp nhưng lại giàu có một cách bất thường, thì có nghĩa là thể chế hỏng rồi, xã hội vô pháp, làm sao mà nước mạnh được…

Đất nước Việt Nam ngày nay thật ra chẳng phải do đảng CSVN lãnh đạo mà là do “TIỀN NÓ LÃNH ĐẠO TẤT”. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cứ có tiền là xong, thế nên đất nước vô pháp, vô đạo.

Youtube Việt Tân