Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Thiên hạ luận gì về ý định của chính phủ muốn huy động “tiền trong dân còn nhiều”

Tuần này, một trong những sự kiện được người sử dụng mạng xã hội bàn luận rôm rả là dự tính… “phát hành trái phiếu quốc gia,” mới được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam thảo luận hôm 12 tháng Mười, 2021.

Dân chúng Việt Nam đón nhận ý tưởng này như thế nào?

Bài trích: “Tổng Bí thư và thử thách đầu tiên để… ‘dọc ngang thông suốt’” – Trân Văn – VOA

Youtube Việt Tân