Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tranh Đấu Của Người Dân: Những Đợt Sóng Ngày Càng Dâng Cao

LIVE: Hội luận “Việt Nam & 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”

Buổi hội luận trực tuyến trên trang Facebook Việt Tân lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018, ngày giờ Việt Nam, nhằm đánh dấu 70 năm – ngày Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời (10/12/1948-2018.)

Cùng các diễn giả:

– Luật Sư Lê Công Định, cựu Tù Nhân Lương Tâm, Sài Gòn
– Linh Mục Đặng Hữu Nam, Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh
– Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nam California
– Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân.