Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vận động chính giới EU trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019

Tường trình cuộc gặp gỡ vận động các dân biểu Quốc Hội Âu Châu Bernd Lange (Đức) – Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (International Trade Committee – INTA) và Svenja Hahn (Đức) – thành viên INTA, nhân Ngày Quốc  Tế Nhân Quyền 2019 tại trụ sở Quốc Hội Âu Châu, Bruxelles.

Song song với cuộc biểu tình do Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Vương Quốc Bỉ tổ chức trước trụ sở Quốc Hội Âu Châu tại thủ đô Bruxelles nhân Ngày Quốc Té Nhân Quyền 10 Tháng Mười Hai, 2019, một phái đoàn Việt Nam gồm đại diện các tổ chức, hội đoàn như Liên Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Cộng Hòa Liên Bang Đức, Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Nuremberg, Đảng Việt Tân Âu Châu phối hợp cùng 2 NGO quốc tế là Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Tổ chức Thiên Chúa Giáo Chống Tra Tấn (ACAT) đã chia thành 3-4 nhóm chuyên trách tiếng Pháp, Pháp-Anh, Anh-Đức có cuộc gặp gỡ 11 Dân Biểu Quốc Hội Âu Châu đặc trách trong các Ủy Ban Nhân Quyền, Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế, Khối Đông Nam Á sự vụ, Mậu Dịch giữa Âu Châu và Việt Nam nhằm thảo luận và đề nghị Quốc Hội Âu Châu hoãn phê chuẩn các Hiệp Định Tự Do Thương Mại EU – Việt Nam (EVFTA) và Hiệp Định Bảo Hộ Đầu Tư (IPA).

Youtube Việt Tân