Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vì sao hơn 1 triệu người Hong Kong xuống đường biểu tình?

Hãy nghe người dân Hong Kong bày tỏ lý do vì sao hơn 1 triệu người đã liên tục xuống đường biểu tình trong những ngày qua để phản đối Dự Luật Dẫn Độ sang Trung Quốc.

Youtube Việt Tân