Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vụ Đồng Tâm: Công an soạn sẵn bản án cho những người bị bắt giữ?

Tính đến ngày 24 tháng Hai, 2020, chỉ có Luật Sư Ngô Anh Tuấn, thuộc công ty luật ATN, được cơ quan an ninh cảnh sát điều tra chấp thuận là luật sư bào chữa cho ông Lê Đình Quang, một trong 27 người dân Đồng Tâm bị công an bắt giữ khi công an tấn công vào thôn Hoành vào ngày 9 tháng Giêng, 2020.

Có tin cho biết, công an yêu cầu Liên Đoàn Luật Sư hoặc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội cử nhiều luật sư chỉ định, trong khi luật sư do gia đình mời thì lại không được cấp thủ tục luật sư.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam và quốc tế tiếp tục kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối nhằm mục đích thức tỉnh người dân biết các quyền của mình, cũng như sự lên tiếng của mỗi một cá nhân là một đóng góp cho sự phát triển đất nước, và để cho những tai họa như thế không lặp lại nữa.

Youtube Việt Tân