May 12, 2014

’Biểu tình mềm mại’

Kính mời quí vị theo dõi đoạn video ghi lại cảnh một buổi gọi là biểu tình vì tình trạng chủ quyền đất nước bị