Giới Thiệu

Giới Thiệu

Bối Cảnh Thành Lập

Đảng Việt Tân đã được thành lập trong một Đại Hội Dựng Đảng được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 năm 1982.
Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Khát vọng đó là nền tảng của việc hình thành Đảng Việt Tân.

Quá Trình Hoạt Động

Đảng Việt Tân hãnh diện được góp phần xây dựng một nước Việt Nam mới, thanh bình và thịnh vượng.
Đảng Việt Tân đã tiến hành nhiều nỗ lực đấu tranh từ ngày thành lập cho đến nay.

Chủ Trương và Đường Lối

Canh Tân một nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của đảng Việt Tân.
Chủ trương của đảng Việt Tân được thực hiện với hai nỗ lực Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Đất Nước.

Những Quan Niệm Căn Bản

Nhân Sự Lãnh Đạo

Tháng Chín, 2022, Đảng Việt Tân tổ chức Đại Hội Toàn Đảng kỳ 9 nhằm bàn thảo sách lược hoạt động trong giai đoạn mới và tuyển chọn tân Trung Ương Đảng, bộ phận lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Việt Tân có nhiệm vụ điều hướng các hoạt động của đảng ở trong và ngoài Việt Nam. Các nhân sự lãnh đạo Đảng Việt Tân hiện nay gồm có:

(Xin bấm chuột vào tên để xem giới thiệu tóm lược tiểu sử và quá trình hoạt động)

Ông Lý Thái Hùng

Ông Lý Thái Hùng
Chủ Tịch Đảng

Đóng góp của ông Lý Thái Hùng vào công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam bao gồm chiều sâu của kinh nghiệm, kiến thức và bề dài bền bỉ.

Khi biến cố 30/4/1975 xảy ra, ông Lý Thái Hùng đang du học tại Nhật Bản và đã tham gia vào Tổ Chức Người Việt Tự Do do một số sinh viên tại Nhật thành lập. Đây cũng là tổ chức tham gia vào nỗ lực sáng lập ra Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào năm 1980 và sự ra đời của Đảng Việt Tân vào tháng Chín, 1982.

Trước khi sang Hoa Kỳ phục vụ toàn thời gian cho công cuộc đấu tranh vào năm 1985, ông đã cùng với nhiều chính giới và trí thức Nhật Bản thành lập Hiệp Hội Liên Đới Giúp Đỡ Người Tỵ Nạn Đông Dương, nay đổi tên là Hiệp Hội Liên Đới Người Tỵ Nạn tại Nhật Bản.

Ông được bầu vào Trung Ương Đảng năm 1999 và được tín nhiệm vào trách vụ Tổng Bí Thư Đảng qua 4 nhiệm kỳ từ năm 2001 đến 2022. Trong vai trò tổ chức và điều hành các sinh hoạt nội bộ, ông Lý Thái Hùng luôn luôn quan tâm đến việc huấn luyện và đào tạo những thế hệ Việt Tân có khả năng đi đường dài trong mục tiêu canh tân Việt Nam. Ông hiện đảm trách trách vụ Chủ Tịch Đảng.

Ngoài lãnh vực đấu tranh, ông Lý Thái Hùng còn là nhà bình luận với những bài phân tích về thời sự Việt Nam và Á Châu. Ông cũng là tác giả tập biên khảo chính trị Đông Âu Tại Việt Nam phát hành đầu năm 2007.

Chủ Tịch Đảng

Ông Hoàng Tứ Duy

Ông Hoàng Tứ Duy
Tổng Bí Thư

Ông Hoàng Tứ Duy tốt nghiệp cao học ngành quản trị tại University of Chicago năm 1995 và hiện là một giám đốc chiến lược của một ngân hàng lớn hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ông đã từng có hơn 10 năm làm việc tại Công Ty Tài Chính Quốc Tế (IFC), trực thuộc Ngân Hàng Thế Giới. Tại đây ông đã thành lập chương trình cho vay bằng tiền tệ nội địa tại một số quốc gia Đông Âu và Á Châu, trong đó có Việt Nam.

Trong những lần đại diện Ngân Hàng Thế Giới công tác tại Việt Nam, ông đã thấy rõ tiềm năng của dân tộc, và nhận thấy dân chủ là điều kiện cần có để khai dụng tiềm năng đất nước và phát triển bền vững. Với tâm nguyện đó, ông đã dành nhiều thời gian hoạt động cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam.

Ông Hoàng Tứ Duy đã tham gia, phát biểu tại nhiều diễn đàn quốc tế để vận động dư luận quan tâm và hỗ trợ phong trào dân chủ tại Việt Nam. Ông cũng từng tham dự các cuộc điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ và viết một số bài quan điểm đăng trên các tạp chí Hoa Kỳ và quốc tế.

Ông tham gia Đảng Việt Tân năm 1996 và được bầu vào Trung Ương Đảng từ năm 2001. Ông hiện là Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân.

Tổng Bí Thư

Tiến sĩ Đông Xuyến

Tiến sĩ Đông Xuyến
Phát Ngôn Nhân

Vượt biển xa gia đình lúc còn niên thiếu, khi cô đang có cha trong tù chính trị (kéo dài 13 năm), cô Đông Xuyến luôn ưu tư và quan tâm về quyền sống với nhân phẩm và tự do của đồng bào mình.

Là một tiến sĩ tâm lý trị liệu, cô thường tìm hiểu và chia sẻ những khó khăn của những người Việt tị nạn cũng như các nạn nhân trong tù chính trị tại Việt Nam. Cô đồng cảm với những nhọc nhằn của bà con sống trong chế độ và của đồng bào tha phương cầu thực nơi xứ người.

Cô Đông Xuyến chọn Việt Tân là phương tiện đóng góp từ năm 1997. Trong Việt Tân và sinh hoạt với cộng đồng trong và ngoài nước, cô đóng góp trong lãnh vực nâng cao tiềm năng phục vụ của con người trong đấu tranh, trong xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội qua huấn luyện, điều hợp, quản trị và hỗ trợ. Được đào tạo cao học từ ngành xã hội vụ, cô tham gia các hoạt động đẩy mạnh quyền con người, nếp sống dân chủ, và phục hoạt dân quyền.

Ước mơ của cô là mỗi trẻ em Việt đều được đến trường miễn phí ít nhất đến hết cấp ba, mỗi người dân đều được chăm sóc y tế tinh thần lẫn thể chất, không phân biệt giàu nghèo cho đến cuối đời, và người dân Việt Nam lấy lại được quyền lựa chọn và kiểm soát chính quyền.

Cô Đông Xuyến được bầu vào Trung Ương Đảng Việt Tân từ năm 2012 – 2022. Cô hiện là Phát Ngôn Nhân của Đảng Việt Tân.

Phát Ngôn Nhân

Ông Đỗ Hoàng Điềm

Ông Đỗ Hoàng Điềm
Ủy Viên Trung Ương

Nhận thấy vấn nạn của đất nước chính là sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Điềm bắt đầu tham gia phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam từ thời còn là sinh viên.

Sau khi Đảng Việt Tân được thành lập vào năm 1982, ông tham gia và đảm nhận nhiều lãnh vực như điều hành cơ sở đảng, vận động quốc tế, vận động quần chúng, và soạn thảo chính sách. Ông được bầu vào Trung Ương Đảng từ năm 2001 và được bầu vào trách vụ Chủ Tịch Đảng qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2006 - 2022.

Suốt thời gian hơn 15 năm đảm trách trách vụ Chủ Tịch Đảng, ở trong nước ông đã nỗ lực thúc đẩy việc hợp tác với nhiều tổ chức và cá nhân có cùng mục tiêu tranh đấu cho dân chủ. Ông cũng chủ trương đẩy mạnh hoạt động trong các lãnh vực bảo vệ chủ quyền đất nước trên Biển Đông, bảo vệ môi sinh, chống bất công xã hội, v.v. Trên bình diện quốc tế, ông tích cực vận động cho mục tiêu xây dựng dân chủ tại Việt Nam vì lợi ích chung của toàn vùng Á Châu - Thái Bình Dương.

Ông Đỗ Hoàng Điềm tốt nghiệp cao học ngành quản trị năm 1987 tại Đại Học Houston, Hoa Kỳ. Sau nhiều năm làm việc cho một số công ty lớn tại Hoa Kỳ, ông hiện đang dành toàn thời gian để hoạt động cho mục tiêu xây dựng dân chủ tại Việt Nam.

Ông hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

Ủy Viên Trung Ương

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong
Ủy Viên Trung Ương

Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa tại Úc và hiện là giảng viên ngành Y tại hai đại học ở Sydney. Ngoài những công việc y tế, ông còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng, nghiên cứu những dự án khoa học xã hội và giáo dục.

Với hoài bão muốn thay đổi và canh tân đất nước, ông đã tích cực tham gia các sinh hoạt đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam từ thời niên thiếu. Xuất thân từ Tổng Hội Sinh Viên Úc Châu, ông đã góp phần dấy lên phong trào sinh viên tại đây.

Ông là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới kỳ 1 (1999) và là đồng sáng lập viên của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, một phong trào liên kết giới trẻ trong và ngoài nước đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông cũng đã tham gia nhiều chiến dịch vận động quốc tế, điều trần tại Quốc Hội Úc về tình trạng đàn áp nhân quyền và đòi hỏi tự do cho các tù nhân lương tâm.

Ông tham gia Đảng Việt Tân năm 1998 và được bầu vào Trung Ương Đảng từ năm 2006. Ông hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

Ủy Viên Trung Ương

Anh Trần Đức Tuấn Sơn

Anh Trần Đức Tuấn Sơn
Ủy Viên Trung Ương

Anh Trần Đức Tuấn Sơn tham gia đảng Việt Tân từ năm 1989. Từ hơn hai thập niên qua, anh đã tham dự nhiều hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Anh đã tham dự nhiều diễn đàn quốc tế để vạch trần những vi phạm nhân quyền của chế độ và nỗ lực vận động các áp lực của chính giới, truyền thông, NGOs lên nhà cầm quyền CSVN.

Anh tham gia Việt Tân vì mong muốn Việt Nam có được một chế độ dân chủ với tam quyền phân lập. Anh ước mơ một ngày không xa sẽ không còn trẻ em nào ở Việt Nam phải bán thân để sinh sống, không còn một blogger, ký giả nào phải ngồi tù vì tố cáo những bất công xã hội, mọi thành phần quần chúng đều có cơ hội phát triển và đóng góp cho tổ quốc.

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế năm 1997, hiện nay anh Trần Đức Tuấn Sơn làm việc trong đơn vị IT của một ngân hàng lớn tại Pháp. Anh được bầu vào Trung Ương Đảng từ năm 2016. Anh hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

Ủy Viên Trung Ương

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
Ủy Viên Trung Ương

Sinh trưởng tại Nha Trang, ông Nguyễn Ngọc Bảo đã sống hầu hết thời gian lúc trưởng thành tại hải ngoại. Ông từng sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, và giữ vai trò Chủ Tịch Tổng Hội từ năm 1982 đến 1985.

Ngay sau khi Việt Tân được hình thành vào năm 1982, ông đã tham gia và hoạt động đa diện về mặt vận động quốc tế, truyền thông và vận động đồng bào.

Ông mong muốn đóng góp vào công cuộc dân chủ hóa và canh tân Việt Nam để đất nước có thể phát triển về mặt kinh tế, kỹ thuật, có khả năng ứng dụng được những kỹ thuật tiên tiến nhất nhưng song song vẫn duy trì và xiển dương những giá trị đạo đức nền tảng của con người.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo viết nhiều bài tham khảo về vấn đề bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, cũng như tìm hiểu những nguồn năng lượng tái tạo dễ dàng từ thiên nhiên cho nhu cầu canh tân Việt Nam. Ông cũng góp phần quảng bá tầm quan trọng của an ninh mạng và huấn luyện về an ninh điện tử.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tốt nghiệp kỹ sư trường Cao Đẳng Công Chánh tại Pháp và hiện là chuyên viên về an ninh hệ thống thông tin.

Ông được bầu vào Trung Ương Đảng từ năm 2001. Ông hiện là Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

Ủy Viên Trung Ương