May 28, 2015

Nỗi sợ hãi đang chuyển động

Những hình ảnh với gương mặt bê bết máu của các nhà hoạt động gần đây cho thấy sự đàn áp của công an nhắm