March 18, 2018

Sydney: Biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phúc

Hơn 1000 đồng hương biểu tình trước Tòa thị chính Sydney Townhall Square phản đối Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến Úc Châu dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt Úc-ASEAN.

Chuyện dài giáo dục

Hình ảnh cao quý của người thầy đã hoàn toàn mờ nhạt trong tâm trí của nhiều người trong thế hệ tôi, còn với thế hệ hôm nay, nó được đánh giá bằng những bó hoa và phong bì.