December 25, 2018

Báo chí trong nước đưa tin người dân tìm thấy một vật thể "lạ" trôi giạt vào bờ biển Tuy An, Phú Yên. Ảnh: truyenhinhdaknong

Một nền độc lập quỳ gối

Người dân đọc bản tin lập tức biết ngay đó là thủy lôi của TQ, nhưng một thủy lôi lại trôi dạt vào bờ biển VN thật chẳng khác gì quân cướp ngày đã vào tận sân nhà đang hò hét đòi khổ chủ dâng cúng tài sản cho chúng. Cứ nói đến các vấn đề nhạy cảm thuộc TQ thì báo chí VN dùng chữ “lạ” để phân biệt những gì “quen” cũng thuộc về TQ trên đất nước này.

Đánh vào nguồn giúp đỡ tù nhân lương tâm là một tội ác

Có lẽ, những năm tù dằng dặc chụp lên cuộc đời TNLT chưa đủ thỏa mãn sự độc ác của những kẻ nắm quyền, chúng còn muốn cắt đứt sự giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước dành cho TNLT, muốn họ bị cô lập hoàn toàn. Đánh vào nguồn giúp đỡ TNLT, chúng đã gây thêm một tội ác mới và tội ác của chúng là không giới hạn.