January 13, 2019

Siêu cường hay chỉ là hổ giấy? Ảnh: Indian Strategic Studies

Huyền thoại về siêu cường Trung Quốc

Dù Trung Quốc có những sức mạnh nào, nước này có ba điểm yếu chết người, cả ba đều làm tê liệt, tất cả đều là những điểm yếu, không ít thì nhiều, đều do họ tự gây ra cho mình, bất kỳ người nào để ý cũng đều biết rõ. Nhưng trong các cuộc tranh luận hiện nay, cả ba điểm yếu này đều bị trình bày sai hoặc không được nhắc tới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã phải có thư xin lỗi sau cơn bão dư luận mạng phản đối việc lạm dụng xe công đón vợ ông ta tận chân cầu thang máy bay. Ảnh: Đất Việt

Vấn nạn đặc quyền, đặc lợi trong xã hội cộng sản

Có thể khẳng định, đảng cộng sản tồn tại được là nhờ những đặc quyền mà họ ban phát các đảng viên. Thực tế, đảng viên của họ chỉ là những “nhà Mác xít” trên khẩu hiệu. Họ nói là đầy tớ của nhân dân nhưng lại chuyên đi đày ải, làm khổ dân. Họ ra rả tuyên truyền việc xây dựng một xã hội bình đẳng, nhưng chính họ lại là những người tìm cách vơ vét nhiều nhất.