March 25, 2020

Làm sao giảm tâm lý căng thẳng trong đại dịch COVID-19?

Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần lần này, chị Đông Xuyến, tiến sĩ tâm lý lâm sàng chuyên chuẩn định và chữa trị tâm bệnh, và chị cũng là một đảng viên Việt Tân, nói về sức khoẻ tâm lý trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

"Social distancing". Ảnh minh họa (Reuters)

‘Đánh tráo khái niệm’ thời Covid-19

Làn sóng cuồng nộ đó dâng cao và nguy hiểm đến mức, một số facebooker như Xuân Tóc Trắng phải khuyến cáo: Báo chí hãy dừng ngay việc đánh tráo khái niệm! Theo Xuân, khuynh hướng đưa tin: Việt kiều các nước đang đổ về Việt Nam trốn dịch vì mọi thứ được miễn phí đang làm nhiều “công dân yêu nước” bức xúc. Song phải nhớ rằng, đó không phải là Việt kiều! Đó là những công dân Việt Nam đi du lịch, đi học, đi làm thuê, nếu có lập gia đình với ngoại kiều thì cũng vẫn còn tư cách công dân Việt Nam.