November 10, 2020

Lý do tại sao Đảng vẫn nhất định ‘định hướng XHCN’

Cuối cùng, Ủy Ban Kiểm Tra của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN cũng đề nghị khai trừ bà Hồ Thị Kim Thoa ra khỏi đảng vì các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Bà Thoa chính là một ví dụ sống động minh họa cho diện mạo của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Không có kinh tế thị trường theo định hướng XHCN sẽ không có vô số cá nhân như bà Thoa…