March 19, 2022

Ảnh: The New York Times

Những điều bất ngờ từ cuộc chiến Ukraine

Mọi cuộc chiến đều mang lại những bất ngờ, nhưng những gì gây ấn tượng sâu sắc từ cuộc chiến chống lại Ukraine – và gián tiếp chống lại cả phương Tây dân chủ – của Vladimir Putin, cho đến nay, là có quá nhiều điều bất ngờ tồi tệ dành cho Putin và nhiều bất ngờ tốt dành cho Ukraine cùng các đồng minh trên thế giới.