Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

6 dân biểu Thụy Sĩ nhận bằng Thành Viên Danh Dự Đảng Việt Tân

Vào chiều ngày 20 tháng Mười Một, 2019, Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) tổ chức buổi cơm gây quỹ cho các gia đình Tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Trong đêm đó, có sự hiện diện khoảng 100 thân hữu. Về phía quan khách người Thụy Sĩ, có sự hiện diện của 2 vị bộ trưởng tiểu bang Geneva, ông Pierre Maudet và Ông Serge Dal Busco, cũng như ông thị trưởng thành phố Grand Saconnex Jean-Marc Comte và một số tổ chức phi chính phủ như ACAT (Tổ chức Thiên Chúa Giáo đòi bãi bỏ nạn tra tấn, Thụy Sĩ).

Về phía quan khách Việt Nam có sự hiện diện của các hội đoàn địa phương và đặc biệt có sự hiện diện của nhà giáo Phạm Minh Hoàng đến từ Paris. Nhân dịp này, nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã trình bày tóm lược và nói lên hậu quả của thảm hoạ môi trường tại miền Trung Việt Nam do công ty Formosa gây ra.

Hằng năm, cứ vào dịp cuối thu thì Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam tổ chức buổi cơm gây quỹ cho các gia đình Tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để người Thụy Sĩ, đặc biệt là chính giới Thụy Sĩ có cơ hội cập nhật tình hình tại Việt Nam, trao đổi với những cựu Tù nhân lương tâm để mắt thấy, tai nghe những câu chuyện thật của họ. Và cũng là dịp cho người Việt chúng ta cảm ơn những người bản xứ, trong nhiều năm qua đã yểm trợ chúng ta trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ tại Việt Nam. Một số dân biểu cũng đã đến Việt Nam để tìm hiểu về thực trạng nhân quyền và gặp gỡ, ủy lạo các gia đình của các Tù nhân lương tâm.

Trong tinh thần này, Đảng Việt Tân đã trân trọng trao tặng 6 vị dân biểu Thuỵ Sĩ bằng Thành Viên Danh Dự Đảng Việt Tân.

Nhóm Media Việt Tân – Thụy Sĩ thực hiện

Youtube Việt Tân