Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Chủ Tịch Đảng Việt Tân gửi lời Chúc Tết đến đồng bào Việt Nam

Ông Lý Thái Hùng, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, gửi lời Chúc Tết Quý Mão 2023 đến đồng bào Việt Nam.