Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Dân nghèo kêu trời, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội ở đâu?

Từ năm 1995, Nhà Nước Cộng Sản đã cho lập Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Theo cách giải thích của chính quyền thì mục đích là để cho vay hộ nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách.

Ngân hàng này được nhiều ưu tiên hơn các ngân hàng thương mại khác, ví dụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Mục đích đưa ra những ưu tiên như thế là để làm gì? Là bởi Ngân Hàng Chính Sách phải đối diện với rủi ro cao. Vì một khi đã cho người nghèo vay thì tất nhiên khả năng thu hồi nợ là rất thấp. Vì thế nhà nước mới có nhiều chính sách ưu đãi để bù vào phần rủi ro mà ngân hàng này phải đối mặt.

Được biết, tính đến ngày 30 tháng Chín, 2017, tổng nguồn vốn của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội hơn 179 ngàn tỉ đồng, tương đương với $8,5 tỉ. Tuy nhiên, hết 98% là cho vay ủy thác. Vậy cho vay ủy thác là gì?

Bài trích: Dân nghèo kêu trời, ngân hàng chính sách xã hội ở đâu? – Đỗ Ngà

Nguồn: Youtube Việt Tân