Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hội luận cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài và Giảng sư Phạm Minh Hoàng

Kính mời các bạn xem chương trình hội luận cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài và Giảng sư Phạm Minh Hoàng về những tin tức nổi bật trong tuần qua.

Trong tuần này các diễn giả trả lời những câu hỏi sau đây:

– Theo luật pháp quốc tế, thế nào là hành động xâm lược một quốc gia?

– Việt Nam có xâm lược Campuchia hay không?

– Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với số phiếu cao kỷ lục có phải do được các nước tín nhiệm hay vì lý do khác?

– Vì sao hàng loạt giáo viên hợp đồng bị mất việc làm? Giải pháp nào để bảo vệ việc làm cho họ?

Youtube Việt Nam