Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ 2022

Hội Nghị Thượng Đỉnh về Nhân Quyền và Dân Chủ 2022 ở Geneva hướng sự chú ý về các tình hình nhân quyền cấp bách đòi hỏi sự quan tâm của toàn cầu. Hội nghị cung cấp cho các nhà hoạt động nhân quyền và các cựu tù nhân chính trị một diễn đàn để chia sẻ về cuộc đấu tranh của họ cho dân chủ và tự do, đồng thời xây dựng một cộng đồng quốc tế để chống lại các chế độ độc tài.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tổ chức xung quanh phiên họp hàng năm của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, khi các bộ trưởng ngoại giao tập trung tại Geneva, để đưa các vấn đề quan trọng vào chương trình nghị sự quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva lần thứ 14 được tổ chức hôm thứ Tư, 6 tháng Tư, 2022. Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm nhà bất đồng chính kiến, nạn nhân, nhà ngoại giao, nhà báo, lãnh đạo sinh viên và những công dân có liên quan khác.

Năm nay, nhà giáo và cũng là một cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng chia sẻ các hoạt động của ông để tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Youtube Việt Tân