Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Lễ trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2022 tại Tokyo, Nhật Bản

Vào ngày 10 tháng Mười Hai vừa qua, tại Tokyo, Đảng bộ Việt Tân Nhật Bản đã tổ chức Lễ trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2022 mang chủ đề “Bảo Vệ Chủ Quyền Trước Nguy Cơ Trung Quốc” cho Nhà hoạt động, Giảng viên Nguyễn Năng Tĩnh.

Giải thưởng này được thiết lập vào năm 2018 và được mang tên ông Lê Đình Lượng, một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước. Ông Lượng bị chế độ độc tài Cộng Sản kết án 20 năm tù trong tháng Mười năm 2018 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều luật mơ hồ 79, Bộ luật hình sự 1999.