Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

LS Nguyễn Văn Đài: Ông Châu Văn Khảm không phải khủng bố

VN 360: Luật Sư Nguyễn Văn Đài phân tích bản cáo trạng đối với ông Châu Văn Khảm.

Ngày 9 tháng Mười, 2019, Viện Kiểm Sát Tối cao đã ra bản cáo trạng để truy tố ông Châu Văn Khảm phạm tội khủng bố theo khoản 2, điều 113 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa sẽ diễn ra ngày 11 tháng Mười Một tới đây.

Để làm rõ việc ông Châu Văn Khảm phạm tội khủng bố hay không, Luật Sư Nguyễn Văn Đài đã phân tích dựa trên chính điều 113 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 2015 cho thấy bản chất thực sự của của vụ án.

VN 360 – Youtube Việt Tân