Nguyễn Phú Trọng có dám bắt Nguyễn Tấn Dũng ra “hầu toà”?

Nhóm Media Việt Tân - Úc Châu

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa bị kéo vào màn diễn, tranh tụng xét xử vụ “đại án” MobiFone mua AVG.

Nhưng liệu Nguyễn Phú Trọng có dám bắt Nguyễn Tấn Dũng ra “hầu toà” hay không khi mà đồng chí X vẫn còn nắm trong tay nhiều bằng chứng về những việc rất “động trời”?

Youtube Việt Tân