Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng kể về nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh & Quỹ 50K tương trợ tù nhân lương tâm

Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, nhà giáo Phạm Minh Hoàng kể về lần gặp gỡ nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thúy Hạnh – người sáng lập Quỹ 50K nhằm giúp đỡ các tù nhân lương tâm, lý do vì sao nhà cầm quyền bắt giữ Thúy Hạnh.

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng cũng nhận định về tân Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn liên quan đến “mập mờ” lý lịch và khả năng chỉnh đốn ngành giáo dục Việt Nam.

Youtube Việt Tân

XEM THÊM: