Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Ông Rolin Wavre: Một nhà hoạt động cho Nhân Quyền, một người bạn của TNLT Việt Nam

Rolin Wavre (1963-2020): Một người ngoại hạng, một thập niên hành động cùng với Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM)

“Tôi đấu tranh cho Nhân Quyền gần 20 năm khắp nơi trên thế giới trong khuôn khổ của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và của Tổ Chức Thế giới Chống Nạn Tra Tấn” – Rolin Wavre.

“Ông Rolin là một người bạn thực sự quan tâm đến người dân Việt Nam, đến số phận và tương lai của họ” – Nguyễn Ngọc Đức.

“Ông muốn đến tận nơi để chia sẻ nỗi khổ của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam” – Michel Trần Sơn.

“Là một nhân văn và là người có một niềm tin mãnh liệt, ông Rolin Wavre là vị đại sứ tốt nhất cho chúng ta trong con đường đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền” – Nguyễn Tăng Lũy.

“Thụy Sĩ đã mất một người cao cả và một người con quan trọng của đất nước. Việt Nam đã mất một thân hữu nồng nhiệt và một người bạn quí báu” – Michel Trần Sơn.

Youtube Việt Tân