Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Chia sẻ kỷ niệm xúc động với 3 nhà hoạt động vừa bị bắt

Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ kỷ niệm với nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà văn Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Tường Thụy và lý giải nguyên nhân tại sao 3 nhà hoạt động dân chủ này bị bắt vào lúc này.

Ông Phạm Minh Hoàng cũng nói về vấn đề “đội sao đỏ” trong giáo dục Việt Nam cũng như vụ ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Đại Học Hạ Long tọa lạc trong tỉnh nhà.

Youtube Việt Tân