Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Có nên chích vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc hay không?

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ nhận xét về những quan tâm của người dân Việt Nam hiện nay liên quan đến đại dịch Covid-19 như: Di tản về quê, chích vắc-xin Trung Quốc hay không, từ chối chích vắc-xin Trung Quốc có bị phạt hay không…

Youtube Việt Tân