Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phóng sự: Buổi nói chuyện của Chủ Tịch Đảng Việt Tân tại Sydney

Trong buổi nói chuyện hôm 13/04/2019, được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở tiểu bang New South Wales, Úc Châu, Chủ Tịch Đảng Việt Tân ông Đỗ Hoàng Điềm thuyết trình về hoạt động của Đảng Việt Tân trong bối cảnh phong trào đấu tranh dân chủ bị đàn áp khốc liệt.

Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm khẳng định: “Chúng ta đang có chính nghĩa trong tay, với chính nghĩa đó, chúng ta dứt khoát sẽ thành công.”

Chủ Tịch Đảng Việt Tân cũng đã chia sẻ về những nỗ lực vận động đòi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một thành viên của cộng đồng người Việt tại Sydney, và là một đảng viên Việt Tân. Hôm 13 tháng 1 vừa qua, ông Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ tại Sài Gòn, trong chuyến đi thẩm định về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Youtube Việt Tân