an ninh

Hiệp sĩ Tây – Hiệp sĩ Ta

Điểm chung của hai hành động là chính người dân tham gia vào việc giúp đỡ người đang gặp khó khăn, nhưng một đàng kết thúc gọi là “có hậu”, ngược lại đàng kia kết thúc trong bi thảm và đánh dấu nhiều điều “độc nhất vô nhị” trên thế giới.