bán đất

Bí thư Thành Ủy Sài Gòn, ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm người dân bị cướp đất ở Thủ Thiêm, quận 2 hôm 16/7/2018 và ông lại tiếp tục “hứa hẹn” trước những đau khổ của người dân mất đất. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nguyễn Thiện Nhân bán đất Sài Gòn kiếm tiền nuôi đảng?

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã vừa có ý khoe khoang thành tích khi thông báo việc TP.HCM dự kiến chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất nhà xưởng, dịch vụ để đem đấu giá với giá trị sơ bộ đến 1,5 triệu tỷ đồng.