biện pháp chống dịch

Người dân Sài Gòn xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm để có giấy thông hành vào tháng 7/2021. Ảnh: Zing News

Nguyên tắc chống dịch tốt nhất: Dân chịu gì, quan phải chịu nấy

Rõ ràng các biện pháp chống dịch cực đoan của chính quyền đã khiến tình hình tồi tệ lại càng tồi tệ thêm.

Vì sao bất chấp những cảnh báo, phản đối và sự thống khổ của người dân trong suốt một thời gian dài, các nhà lãnh đạo của đất nước vẫn liên tục phất cờ hiệu triệu phải chống dịch “quyết liệt,” “quyết liệt hơn,” “quyết liệt hơn nữa?”

Lý do có rất nhiều, nhưng điều dễ thấy nhất là những người cầm quyền ở Việt Nam không phải chịu trách nhiệm và hậu quả gì với những chính sách họ đưa ra. Nói cách khác, các quan chức lãnh đạo của đất nước “miễn dịch” với những quyết định của chính mình.

Phạm Minh Hoàng: Người dân lo lắng chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh

Số người bị nhiễm Covid-19 ở Việt Nam nay đã vượt qua con số 100 ngàn người. Số người bị nhiễm mới, số người tử vong tiếp tục gia tăng. Trong khi đó các biện pháp chống dịch của nhà nước tạo ra nhiều bất cập, gây khốn khó cho người dân mà lại không ngăn chặn được dịch.

Lo lắng của người dân hiện nay là “chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh.”