chủ trương của đảng Việt Tân

Việt Tân qua lăng kính của chính giới Thụy Sĩ

Việt Tân qua lăng kính của chính giới Thụy Sĩ

Mời Quí vị và các bạn cùng nghe các chính khách Thụy Sĩ chia sẻ nhận xét của họ về Việt Tân cũng như về các hoạt động mà họ hợp tác cùng với Việt Tân để hỗ trợ cho các nhà hoạt động tại Việt Nam.

Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng chính sức mạnh của Dân Tộc Việt Nam.

Tân Lãnh Đạo Đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Việt Tân

Đảng Việt Tân thay đổi lãnh đạo, tân trung ương nhiều nhân sự ‘trẻ,’ ‘từng lăn lộn ở Việt Nam’

Đảng Việt Tân – một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ và được xem là đối lập chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam – vừa kết thúc Đại Hội Đảng lần thứ 9 tại miền Bắc California và giới thiệu tân trung ương và tân lãnh đạo đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025 vào ngày 21/9, với phần lớn nhân sự được xem là “trẻ, tài năng đa dạng, có suy nghĩ đột phá, sáng tạo và có tâm,” theo lời tân phát ngôn nhân của đảng nói với VOA.