con đường tơ lụa

Cờ trước trụ sở Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại Frankfurt, Đức. Ảnh 26/04/2018. Ảnh: REUTERS/Kai Pfaffenbach

EU đề ra chiến lược cạnh tranh với Con Đường Tơ Lụa Trung Quốc

Mang tên “Chiến lược kết nối châu Á – Asia Connectivity Strategy”, dự án này (của EU) nhằm mục tiêu cải thiện màng lưới năng lượng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc bằng kỹ thuật số, đồng thời cổ vũ cho việc bảo vệ môi trường và tôn trọng chuẩn mực lao động.

Con đường diệt vong

Nhà cầm quyền CSVN thể hiện quyết tâm và mong muốn kết nối với hệ thống giao thương ven biển Nam Trung Hoa, để có thể “tuy hai là một”, gắn kết chặt chẽ với người bạn “4 tốt, 16 chữ vàng”.