Đạo Luật Quan Hệ Đài Loan

Ảnh: FB Việt Tân

Pelosi: Lý do tôi dẫn đầu phái đoàn Quốc Hội đến Đài Loan

Chúng ta không thể đứng nhìn khi đảng Cộng Sản Trung Quốc tiến hành đe dọa Đài Loan – và chính nền dân chủ.

Thật vậy, chúng tôi thực hiện chuyến đi này vào thời điểm thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chế độ chuyên quyền và dân chủ. Khi Nga tiến hành cuộc chiến bất hợp pháp đã được tính toán trước chống lại Ukraine, giết chết hàng nghìn người vô tội – thậm chí cả trẻ em – thì điều cần thiết là Mỹ và các đồng minh của chúng ta phải nói rõ rằng chúng ta không bao giờ nhượng bộ những kẻ chuyên quyền.