Hải Phòng

Ảnh trái: Bản đồ "Hai hành lang một vòng đai," nguồn: New China; và ảnh phải: Quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020 được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 2/3/2009, có thể gắn kết với OBOR (One Belt One Road - Một vành đai - Một con đường).

“Siêu đặc khu kinh tế” Hải Phòng – Quảng Ninh

Nhưng có một “siêu đặc khu kinh tế” khác đang nhanh chóng được hình thành mà rất ít thông tin trên truyền thông. Tầm quan trọng đặc biệt của nó không chỉ có ý nghĩa quyết định sự phát triển của vùng kinh tế Bắc Bộ mà còn có ý nghĩa sống còn về mặt chính trị và chủ quyền quốc gia. Đó là “siêu đặc khu kinh tế” Hải Phòng – Quảng Ninh mà trong đó trung tâm phát triển của khu vực này là địa phận nằm giáp ranh hai tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng.