khai thác quặng mỏ

Khu vực dự án mỏ sắt Thạch Khê ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PanNature

Mỏ sắt Thạch Khê: Bài toán đố về môi trường?

Dự án Mỏ Sắt Thạch Khê vào năm 2017 đã bị dừng khai thác. Tuy nhiên, vào ngày 11/6/2022 Tập đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam TKV đã có đề xuất với chính phủ về việc tái khởi động dự án này.