luật hóa quyền biểu tình

Sinh viên biểu tình trước phòng họp của Hội đồng Quản trị mới của Đại học Hoa Sen. Ảnh: VnExpress

Yêu cầu của việc luật hóa quyền biểu tình

Biểu tình là một hình thức phản biện xã hội, thể hiện sự dân chủ công khai trong mối quan hệ giữa quần chúng với một cơ quan, tổ chức nào đó. Nếu được phát huy tốt thì nó sẽ đem lại những lợi ích cho đất nước.