Mobifon mua AVG

Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Những dấu hỏi từ vụ bắt Son – Tuấn

Có những điểm giống nhau ‘chết người’ giữa vụ cựu Bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn ‘nhập kho’ vào tháng 2 năm 2019 với vụ hình ảnh cựu UVBCT Đinh La Thăng phải ngậm ngùi tra tay vào còng hơn một năm trước đó: cả hai đều còn giữ cương vị ủy viên trung ương khi bị khởi tố và bắt giam; và cả hai đều có ‘độ trễ’ từ lần mất chức gần nhất đến lúc bị bắt là 7 tháng.

Quan chức truyền thông Việt Nam đối mặt kỷ luật

Cơ quan kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN đề nghị “thi hành kỷ luật” nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trong vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua AVG.