phán quyết của UNWGAD

Thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh tuyên bố trước tòa hôm 15/11/2019. Ảnh: FB Việt Tân

Nhóm công tác LHQ ra phán quyết về trường hợp thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh

Trường hợp của ông Nguyễn Năng Tĩnh, UNWGAD (Nhóm Công Tác Liên Hiệp Quốc về Giam Giữ Tùy Tiện) cho rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm 4 trong số 5 khoản mục về bắt giữ tùy tiện: Thiếu cơ sở pháp lý để tước đoạt quyền tự do của một người; người bị tước đoạt quyền tự do khi thực thi các quyền cơ bản theo chuẩn mực quốc tế; vi phạm quyền được xét xử công bằng; và bị tước quyền tự do trên cơ sở phân biệt đối xử, do là một người bảo vệ nhân quyền, và là người bất đồng chính kiến.