Quy Hoạch Điện VIII

Các chuyên gia phản bác lập luận “cần xây thêm nhiệt điện than để bảo đảm năng lượng”

Thời gian gần đây, trong hàng loạt hội thảo liên quan đến phát triển năng lượng, đa số các chuyên gia đều cho rằng nhiệt điện than là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cần phải loại bỏ. Thế nhưng, trong Quy Hoạch Phát Triển Điện Lực Quốc Gia thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn 2045, hay còn được gọi là Quy Hoạch Điện VIII, nhiệt điện than vẫn chiếm khoảng 27% đến năm 2030 và 18% vào năm 2045!